Regel je belastingen

Na je inschrijving bij de KvK komt je aanmelding terecht bij de Belastingdienst. Zij bepalen voor welke belastingen je belastingplichtig bent. Als je niets hoort, neem dan zelf contact op. Belasting moet je toch betalen, laat je dan niet verrassen.

Waar we allemaal mee te maken krijgen zijn de belastingen naar winst/inkomen en waarschijnlijk ook de BTW. Voor degenen met personeel gaat ook de loonbelasting een rol spelen. Hieronder staat een aantal vaak relevante belastingen:

  • Inkomstenbelasting – Belasting naar inkomen.
    Als je een eenmanszaak of VOF hebt dan wordt de winst direct in de inkomstenbelasting belast (Box 1). Bijverdiensten komen terecht in onder overige werkzaamheden (Box 1). Als je aandelen hebt in een BV ov NV dan krijg je naast inkomstenbelasting over je salaris (Box 1) waarschijnlijk ook te maken met de aanmerkelijk belang regeling (Box 2).
  • Vennootschapsbelasting – Belasting naar de winst.
    Een BV of NV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Vooral bij grotere bedragen is het tarief lager dan de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat als je de winst uitkeert naar jezelf je dit belast wordt in de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld als salaris of winst uit aanmerkelijk belang. Daarbij krijg je te maken met de dividendbelasting.
  • BTW – omzetbelasting. Deze belasting wordt geheven over de verkoop van producten en diensten. Er zijn tariefschalen van 0%, 6% en 21%.
  • Loonbelasting – Belasting over salaris.
    Als je werknemers in dienst hebt dan krijg je zeer waarschijnlijk te maken met de loonbelasting.