Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat de belastingdienst afwijkt van je belastingaangifte. De definitieve aanslag wijkt dan af van de belastingaangifte. Ook kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag of een navorderingsaanslag opleggen.

Als je het niet eens bent met deze aanslag is een bezwaarschrift een belangrijk middel dat je kan inzetten. Je stuurt de Belastingdienst dan een bericht dat je het niet eens bent met de betreffende aanslag en je geeft daarbij je motivatie aan. Hierbij is het heel belangrijk dat je op tijd bent. Op de aanslagen die je krijgt staat over het algemeen hoe je bezwaar kan maken, inclusief de bezwaartermijn.

Bedenk jezelf dat belasting complex kunnen zijn. Vooral als je het niet eens bent met de belastingdienst dan kan het raadzaam om op tijd een belastingadviseur in te schakelen. Als je in het begin verkeerde beslissingen neemt kan het lastig zijn die later terug te draaien. Dus als je gaat zelfklussen, zorg dat je weet wat je doet en probeer in ieder geval bij hoge bedragen advies in te winnen.

Wat moet ik doen als de inspecteur vragen stelt?

Als je denkt dat de inspecteur dingen vraagt die niets met jou te maken hebben of als je twijfelt of je mee moet werken, neem dan contact op met een belastingadviseur. Neem ook contact op met een belastingadviseur als de inspecteur gevoelige informatie vraagt of als het om grote bedragen gaat.

Het niet afgeven van informatie kan leiden tot een “omkering van de bewijslast”. In plaats van de inspecteur die moet bewijzen dat jij iets fout hebt gedaan moet jij dan ineens bewijzen dat jij het goed hebt gedaan. Je zult begrijpen dat je zaak hierdoor niet makkelijker wordt.