Middeling

Krijg jij nog belasting terug? Als je een wisselend inkomen hebt (gehad) dan betaal je waarschijnlijk meer inkomstenbelasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft en het verschil kun je soms terugvragen van de belastingdienst.

Een voorbeeld van een veelvoorkomende praktische situatie is de start van een onderneming. Veel ondernemers verdienen dan nog niet veel en betalen geen belasting of in de laagste belastingschaal. Stel je voor dat je in het jaar voordat je ondernemer werd een goedbetaalde baan had waarbij je 52% belasting betaalde. Dan wil je misschien wel een stukje van dat inkomen overhevelen naar het jaar waarin je weinig verdiende. Dat doe je met middeling.

Het principe achter de berekening is relatief simpel. Het belastbaar inkomen van drie aaneengesloten jaren wordt opgeteld. Dit inkomen wordt door drie gedeeld zodat je het gemiddelde inkomen overhoudt. Vervolgens wordt de inkomstenbelasting over dat gemiddelde inkomen opnieuw berekend. Als de totale belasting van de drie gemiddelde inkomens lager is dan hetgeen je betaald hebt dan stuur je een middelingsverzoek in.

Voorwaarden voor belasting middelen

De belastingdienst gaat niet zomaar geld teruggeven. Er is een mooie rijtje voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Middeling kan alleen in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • Middelen kan alleen over 3 aaneengesloten jaren.
  • Over de periode van middeling moet je in Nederland belasting hebben betaald.
  • Er mag geen overlap zijn met een ander middelingstijdvak.
  • Het verzoek moet ingediend zijn binnen 36 maanden na het definitief worden van de aanslag van het laatste middelingsjaar.
  • Als je inkomen negatief is dan wordt het inkomen van dat jaar op nul gezet.
  • Je voegt en berekening bij de middelingteruggaaf.
  • De eerste 545 euro krijg je niet terug. Pas boven de 545 euro kun je in aanmerking komen voor de teruggaaf van inkomstenbelasting.

Voor middeling bij specifieke situaties zoals buitenlands inkomen of een conserverende aanslag raden we je aan contact op te nemen met een belastingadviseur.