ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek en Mkb-winstvrijstelling zijn een setje aftrekposten voor ondernemers. Via deze aftrekposten betaal je minder belasting. De overheid probeert het zo aantrekkelijker te maken om te starten en zorgt hiermee dat je niet meteen al je duur verdiende geld naar de belastingdienst hoeft te brengen.

Belangrijke aftrekposten zijn: de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek , de meewerkaftrek en de Mkb-winstvrijstelling.

De zelfstandigenaftrek

Dit is een aftrekpost die in 2014 kan oplopen tot 7.280 euro. Als je ouder bent dan 65 jaar geldt een lagere vrijstelling. Om de zelfstandigen aftrek te kunnen claimen moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Voldoen aan het urencriterium (meer dan 1.225 uren per jaar en meer dan 50% van je uren aan je onderneming besteden.)
  • Hogere winst dan de zelfstandigenaftrek.

Meer informatie over de zelfstandigenaftrek kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost kan in 2014 oplopen tot 2.123 euro. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je had in hetzelfde jaar recht op zelfstandigenaftrek.
  • In de jaren 2009 t/m 2013 heb je de zelfstandigenaftrek niet meer dan twee maal toegepast.
  • In de jaren 2009 t/m 2013 had je minimaal één jaar geen onderneming.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Meewerkaftrek

Deze aftrek is bedoeld ondernemers bij wie die partner meewerkt in de onderneming en kent de volgende voorwaarden:

  • Je moet voldoen aan het urencriterium.
  • Je partner werkt meer dan 525 uren in de onderneming of de betaalde vergoeding is lager dan 5.000 euro.
  • De meewerkaftrek wordt hoger als je partner meer uren in de onderneming meewerkt. De maximale aftrek, van 4% van de winst, krijg je als je partner meer dan 1750 uren meewerkt(2014).

Vind meer informatie op de site van de belastingdienst.

MKB-vrijstelling

Dit is een aftrekpost voor ondernemers en officieel geen onderdeel van de ondernemersaftrek. De vrijstelling wordt berekend als percentage van de winst en bedraagt in 2014 en 2015 14%. Je berekent de MKB-winstvrijstelling na toepassing van de ondernemersaftrek.

Belastingdienst: MKB-winstvrijstelline