VAR verklaring

Met een verklaring arbeids-relatie kun je als freelancer of zzp-er aan opdrachtgevers laten zien wat jouw fiscale status is. ZO weet je opdrachtgever of ze voor jou loonheffingen moeten inhouden. Als achteraf blijkt dat de opdrachtgever dit niet goed heeft gedaan kan dit extra kosten opleveren.

Waarom wil een opdrachtgever een verklaring arbeids relatie

Als je zzp-er of freelancer bent dan vind je zelf al snel dat je ondernemer bent en dat je netjes facturen moet sturen aan je opdrachtgever. Het wordt wat lastig als de belastingdienst dat niet met je eens is en vindt dat je eigenlijk (fictief) in loondienst bent of dat je inkomen aangemerkt wordt als resultaat uit overige werkzaamheden.

Dit kan namelijk betekenen dat je opdrachtgever loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten inhouden. Dit is niet alleen veel administratieve rompslomp. Als achteraf blijkt dat dit niet goed is gegaan dan krijgt je opdrachtgever een naheffing met boete. Daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Daarbij is het slecht voor jou goede naam.

De verklaring arbeidsrelatie, oftewel de VAR verklaring, krijg je op verzoek van de belastingdienst. De VAR verklaring geeft aan hoe de belastingdienst tegen jouw inkomen aankijkt. Hiermee kun je dus naar je opdrachtgever en vooraf afspreken hoe jullie de zaken fiscaal gaan regelen.

Welke soorten VAR verklaringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten VAR verklaringen. We beschrijven kort de voor freelancers en zzp belangrijke VAR wuo, VAR loon en de VAR row.

 • VAR-wuo: winst uit onderneming
  Je opdrachtgever houdt geen loonheffingen in.
 • VAR-loon: loon
  Je opdrachtgever heeft geen zekerheid.
 • VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden
  Je opdrachtgever heeft geen zekerheid.
 • VAR-dga: directeur-grootaandeelhouder
  Deze verklaring is bedoeld voor directeur-grootaandeelhouders.VAR row:

Een VAR verklaring niet verplicht. Wat je eigenlijk doet is je situatie voorleggen aan de belastingdienst en vooraf vragen wat ze ervan vinden. Dit betekent dat als je het antwoord krijgt je nog tijd hebt om dingen te veranderen of rekening te houden met hoe de belastingdienst over je denkt.

Je opdrachtgever kan je vragen om een VAR verklaring te overleggen. Bespreek met je opdrachtgever hoe belangrijk dit is en vraag eventueel een verklaring aan.

BGL: Beschikking geen loonheffingen

Er ligt een wetsvoorstel om de VAR verklaring te vervangen door een beschikking geen loonheffingen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je van de belastingdienst een beschikking waarin staat dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden.

Bij de beschikking zit een bijlage waarin staat onder welke omstandigheden de beschikking is afgegeven. Je opdrachtgever kan deze bijlage controleren en vergelijken met de werkzaamheden die je komt uitvoeren.

Deze wet is onderweg maar nog niet goedgekeurd. Houd het nieuws rondom deze wetgeving in de gaten zodat je er snel bij bent als de GBL acuut wordt.