Aangifte vpb

Rechtspersonen zoals de BV en de NV doen jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting (vpb). In de aangifte geef je aan hoeveel winst de BV of NV dat jaar gemaakt heeft zodat je kan uitrekenen hoeveel vennootschapsbelasting je moet betalen. Na de aangifte ontvang je een aanslag waarop staat wat je moet betalen. Wat de inkomstenbelasting is voor personen is de vennootschapsbelasting voor rechtspersonen.

Meestal doe je aan het begin van je fiscale jaar een schatting van je winst van dat jaar. Vervolgens ontvang je een voorlopige aanslag die je ineens of in maandelijkse termijnen kan betalen. Na afloop van het jaar doe je een aangifte vpb waarin je precies uitrekent hoeveel belasting je had moeten betalen. De vennotschapsbelasting die je dan al gedurende het jaar betaald hebt verreken je met de definitieve aanslag die je van de belastingdienst krijgt.

Aangifte vennootschapsbelasting doen?

Je aangifte vennootschapsbelasting doe je jaarlijks. Je kan de aangifte op verschillende manieren indien: elektronisch via de website van de belastingdienst, via je software pakket of je laat het je boekhouder doen. In de aangifte vul je je balans en verlies en winstrekening in. Daarnaast zijn er wellicht nog speciale aftrekposten of juist niet-aftrekbare posten waarmee je rekening moet houden. De uitkomst is in elk geval het bedrag aan vennootschapsbelasting dat bij dat jaar hoort.

Definitieve aanslag en navordering?

Gedurende het jaar ontvang je een voorlopige aanslag die je dat jaar betaalt. Na je aangifte ontvang je een nieuwe voorlopige aanslag. Uiteindelijk, als de belastingdienst je aangifte heeft gecontroleerd ontvang je een definitieve aanslag.

De definitieve aanslag kan afwijken van je aangifte. Over het algemeen krijg je daarvan apart bericht waarin ook vragen gesteld kunnen worden zodat de belastinginspecteur beter kan bepalen of de aangifte klopt.

Als achteraf blijkt dat de aanslag niet klopte kan de inspecteur in bepaalde gevallen een navorderingsaanslag opleggen en de te weinig geheven belasting navorderen. Op deze belasting moet je rente betalen. Als het een fout van jezelf was kun je zelfs een boete krijgen. Is dit jou overkomen? Ga dan praten met een belastingadviseur en vraag of het de moeite waard is om bezwaar te maken.

Tarieven Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2010-2014

Belastbare winst Tarief
Tot en met € 200.000 20%
Meer dan € 200.000 25,5%