Uitzoeken van vergunningen

Je kan niet zomaar een bedrijf vestigen. Er zijn plekken, branches en bedrijven waar speciale wetten & voorschriften voor gelden. Soms is het eenvoudig om daarvoor een vergunning aan te vragen, in andere gevallen heb je gewoon pech. Je kan dus maar beter zo vroeg mogelijk uitzoeken wat de eisen zijn voor jouw bedrijf.

Vergunningen en voorschriften per branche

Er zijn verschillende branches waarvoor specifieke vergunningseisen gelden. Afhankelijk van de branche en de soort vergunning weet je welke stappen je moet nemen.

Branches met specifieke vergunningen

Op de overheidswebsite ondernemersplein staan verschillende branches genoemd met specifieke eisen rondom vergunningen:

  • detailhandel
  • horeca
  • financiële dienstverlening
  • transportsector
  • markt- en straathandel
  • colportage
  • personenvervoer

Wil je  in een van deze branches starten lees dan verder op ondernemersplein.nl. Twijfel je? Neem dan contact op met je lokale Kamer van Koophandel, de branchevereniging, een adviseur of een collega ondernemer in hetzelfde vakgebied.

Vakbekwaamheidseisen en gereglementeerde en beschermde beroepen en vak

Een aantal beroepen mag je niet zomaar beginnen. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een bordje “arts” aan je deur hangen. Je dient onder andere een nationaal erkend diploma te hebben. Om uit te zoeken voor welke beroepen extra eisen gelden kun je beginnen bij de volgende websites:

Omgevingsvergunning / watervergunning

Een omgevingsvergunning is een verzameling van een hele rij vergunningen die van toepassing kunnenz ijn. Bijvorobeeld een milieuvergunning, bouwvergunning of gebruiksvergunning. De vergunning wordt behandeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De overheid heeft een Omgevingsloket ingesteld waar je een vergunningcheck kan doen en digitaal een vergunning aanvragen. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om vooraf te overleggen met de gemeente.

Bestemmingsplan en lokale voorschriften

In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Zo ontwikkelt een gemeente een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Dat betekent ook dat dat bedrijven zich niet overal  mogen vestigen. Heb je een idee en locatie op het oog? Informeer bij je gemeente en kijk zeker ook op de volgende websites:

Daarnaast kunnen er per gemeente nog andere heffingen en vergunningen zijn. Een voorbeeld is de winkeltijdenwet en de mogelijkheden om op zondag open te zijn. Informeer bij je eigen gemeente